Kwaliteit

Door de aanwezige kennis en ervaring in de protective coating industrie kan Kabecon haar opdrachtgevers actief ondersteunen in het zoeken naar duurzame oplossingen, zonder daarbij de economische aspecten van een project uit het oog te verliezen.

Kabecon heeft uitgebreide ervaring in het werken met nationale en internationale coatingstandaards en -specificaties, die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en applicatie, zoals ISO 12944, NORSOK M-501, NBD, ACQPA, SHELL, TOTAL, GDF etc.
Kabecon heeft bovendien diepgaande kennis op het gebied van  engineeringcontracten, gebaseerd op de principes van design, construct & maintenance - systems engineering  en life cycle management.

QA/QC

Quality Assurance
Quality assurance - according to BS 4778 part 1 - is defined as: “all those systematic or planned actions necessary to provide adequate confidence that a produce or service will satisfy given requirements for quality”.

Quality Control
Quality control is defined as: “ the operational techniques and activities that are used to fulfill requirements for quality”

Kabecon heeft aanzienlijk geïnvesteerd  in het trainen en opleiden van haar medewerkers  op het gebied van corrosiebescherming, zodat zij de verschillende aspecten van corrosiebescherming op een hoog niveau kan aanbieden.

Voor diverse aangelegenheden die met QA of QC  te maken hebben kan Kabecon terugvallen op haar eigen in-house coating inspecteur, die de volgende kwalificaties heeft behaald:

  • NACE coating inspector - level 3
  • NACE coating inspector - level 2
  • ICorr painting inspector - level 3
  • ICorr fire proofing inspector - level 2
  • ICorr insulation inspector - level 2

Zowel het Amerikaanse National Association of Corrosion Engineers - NACE - als het Britse Institute of Corrosion - ICorr -  zijn wereldwijde erkende kennisinstituten, die een breed opleidingsprogramma aanbieden gericht op corrosiepreventie daarmee bescherming biedend aan mens, investering en milieu tegen de effecten van corrosie.

Indien van toepassing kunnen de kwaliteitsmedewerkers van Kabecon voorafgaand aan het project de interne kwaliteitsprocedures ter goedkeuring bij de opdrachtgever indienen, alsook een kick off meeting organiseren om te borgen dat alle betrokken projectpartijen duidelijke en haalbare verwachtingen kunnen hebben van het eindresultaat.
Tijdens het productieproces wordt de kwaliteit continue gemonitord door de kwaliteitsmedewerkers, met behulp van hoogwaardige controle-instrumenten en internationaal gerespecteerde standaards, volgens bijvoorbeeld ISO, NORSOK, NACE-SSPC  etc.

Projecten


Boterdiep Bedum