Productiefaciliteiten

Kabecon beschikt over een geoutilleerde productielocaties in Middelburg. De locatie biedt ruime en verschillende mogelijkheden met betrekking tot te behandelen objectgroottes, transportmogelijkheden naar en van de productielocatie en voor opslag. De locatie is goed bereikbaar voor wegtransporten, ook in het geval van speciaal transport. De produktielocatie is bereikbaar voor vervoer over het water, ook voor zeegaande schepen.

De productiefaciliteit bestaan uit verschillende produktiehallen met een totaal bebouwd oppervlak van ca. 2.200 m2. De faciliteiten voor opslag van (on)behandelde materialen hebben een totaal oppervlak van ca. 1.000 m2.

Productiefaciliteit
de produktielocatie Kleverskerkseweg omvat de volgende productiefaciliteiten:

  • Straalhal: lengte 31.5m - breedte 13m - hoogte 6m
  • Coatinghal 1: lengte 31.5m - breedte 13m - hoogte 6m
  • Coatinghal 2: lengte 63m - breedte 13m - hoogte 6m
  • Productiehal: lengte 43m - breedte 13m - hoogte 5m

Voor grote constructies kunnen de straalhal en coatinghal 1 worden gecombineerd en geschikt gemaakt voor constructies met een totale lengte van 63m.

Ten behoeven van een efficiënte logistieke afhandeling beschikt Kabecon over de volgende hef- en transportmiddelen:

  • Heftrucks met een capaciteit variërend van 1.500 tot 15.000 kg
  • Zwaartransportwagens met een capaciteit variërend van 20.000 tot 40.000 kg

Voor gewichten die vermelde lasten te boven gaan kan Kabecon alternatieve oplossingen aandragen.

Projecten


Boterdiep Bedum